Натриев бензоат

14 септември 2022

Натриевият бензоат е одобрен в целия свят и широко използван консервант от дълги години,
поддържащ качеството и вкуса на храните. Натриевият бензоат се среща естествено в широка
гама храни, като например в червени боровинки, в нива, които обикновено са доста по-високи
от тези, в които се използва като консервант, поддържащ микробиологичната безопасност на
храните.
Натриевият бензоат е одобрен от Европейските регулаторни органи. Безопасен е и при нормална
консумация няма негативни ефекти върху здравето.
Натриевият бензоат и безалкохолните напитки
Натриевият бензоат се използва вече повече от 100 години и е широко използван от
хранителната, вкл. безалкохолната индустрии. Одобрен е за употреба в безалкохолните напитки
от Европейския съюз, а също и от други международни регулаторни органи, включително тези
на САЩ, Австралия, Канада и Япония.
Всички напитки, в които е добавен натриев бензоат, както това се прави и за всички останали
добавки, вложени в напитките/храните, са ясно обозначени в списъка на съставките върху
етикетите на съответните опаковки. „Е“- номерът на натриевия бензоат е Е211.

КАТЕГОРИИ