Кола (колови напитки)

14 септември 2022

Колата (коловите напитки) са един от най-популярните видове безалкохолни напитки, широко
разпространени по целия свят. Предшественикът на коловата напитка, Vin Mariani, е изобретен
от френския фармацевт, Анджело Мариани (Angelo Mariani), през 1863 година. Съвременните
колови напитки се съчетание на газирана вода, захар или подсладител, карамел за цвят, и
киселина - обикновено фосфорна киселина - да се балансира сладостта.
Коловите напитки съдържат също някои натурални ароматизанти, включително екстракт от
листата на дървото Кола (Cola) и други естествено извлечени ароматизанти - като ванилия и
подправки - като канела. Другите съставки са кофеин (въпреки че на пазара се предлагат и
колови напитки, които не съдържат кофеин) и други добавки в храни. В Европа тези добавки се
посочват на етикета на продукта със своите "Е номера" или с техните наименования, което
показва, че Европейският съюз е оценил безопасната им употреба в храни.
Индивидуалните рецепти на коловите напитки често са строго пазена тайна.

КАТЕГОРИИ