Кен

14 септември 2022

Безалкохолните напитки се предлагат в Кен-опаковка повече от 70 години, като първата поява
на кена е през 1938 година. Кеновете са изработени или от стомана или от алуминий и днес
напитките в кен са повсеместно разпространени. Първият алуминиев кен се използва през 1957
година, ring pull технологията за отваряне на кен е въведена през 1962 г., а автоматът (vending
machine) за безалкохолни напитки - през 1965 г. Съвременният механизъм на отваряне, който
остава халкичката, прикрепена към кена след отваряне, като по този начин допринася за
намаляване на отпадъците, е изобретен през 1975 година.
Производството на напитки в кен е процес със забележително висока точност. Кеновете са
направени от две части – самият кен и капачето - и се пълнят преди запечатването им в горната
част. Основното предизвикателство е крехкостта на празните кенове, които имат стени с
дебелина по-малка от 1/10 mm. Операциите на пълнене и запечатване трябва да бъдат
изпълнени изключително бързо и прецизно. Главата за пълнене центрова кена с помощта на
налягането на газа, отнема въздуха, и позволява напълването с напитката надолу по стените на
кутията. Капакът се поставя върху кена и след това се монтира на съответното място в две стъпки.
Напълнените кенове обикновено са под налягане, което ги прави достатъчно твърди за лесно
боравене

КАТЕГОРИИ