Картонени кутии

14 септември 2022

Картонените кутии са опаковки за напитки направени от хартия и имат алуминиева облицовка.
Те се използват както за пакетиране на напитка единична порция, така също служат и за
опаковки на напитки за повече от едно сервиране. Те са сравнително леки и тяхното
рециклиране се повишава непрекъснато. Към момента над 35% от картонените опаковки за
напитки се рециклират в ЕС.

КАТЕГОРИИ