Капачки на опаковки за безалкохолни напитки

14 септември 2022

Опаковките, използвани за безалкохолни напитки, могат да имат различно по вид затваряне, и
това кой от тях ще бъде използван зависи от редица фактори, включително размера на
опаковката, дали е предвидено да се затваря/отваря повторно и какъв вид напитка съдържа.

Капачки на винт

Капачките на винт са широко използвани за бутилки за многократно отваряне и затваряне и
могат да се използват както за тихи, така и за газирани напитки. Болшинството бутилки за
безалкохолни напитки използват пластмасови капачки. Въпреки това се използват и метални
(алуминиеви) винтови капачки, обикновено за стъклени бутилки, по-често за сокове, нектари,
плодови напитки и скоуш.
И за двата вида - метални и пластмасови капачки, обикновено има приспособление за
прикрепване към капачката - предпазен пръстен, гарантиращ сигурност против нежелано
отваряне, фалшифициране автентичността на продукта и компрометирае на взетите от
производителя мерки за запазване качествените показатели на продукта, вкл. и безопасността.
При първото отваряне на бутилката капачката се отделя от пръстена, който остава на
гърловината на бутилката. Ако тази връзка не е разрушена, значи бутилката не е била отваряна
преди това.
Бутилките с винтови капачки за многократно отваряне и затваряне, особено по-леките РЕТ
версии, дават на потребителя удобството да ги използва когато е в движение и са особено
популярни сред активните хора, прекарващи много време на вън в движение, вкл. при разходки
и тези, които се занимават със спорт.

Пръстен - отварачка

Кеновете за безалкохолни напитки се продават снабдени с пръстен- отварачка (за издърпване).
Пръстен-отварячката, която познаваме днес има „халкичка“, която остава трайно закрепена за
кена след отваряне. Тази иновация е била въведена през 70-те години на миналия век,
предназначена да улесни потребителите да отварят безалкохолните си напитки с лекота, също
така да осигури надеждност и по-голяма ефективност на рециклирането на целия кен.

Кроненкорк капачки

Кроненкорк капачките са били първите общоприети затварящи механизми за безалкохолни
напитки и този метод на затваряне на бутилките е все още широко използван по света.
Кроненкорк капчаките обикновено се използват при стъклени бутилки с малка вместимост,
т.като те не могат да се използват за ефективно повторно затваряне.
Обикновено, бутилка затворена с кроненкорк капачка се отваря с отварачка за бутилки.
Съществуват и някои кроненкоркови капачки, които могат да бъдат отваряни ръчно без
помощни средства.
Съществуват и други видове капачки за затваряне, използвани от индустрията, която иновира
непрестанно за да отговаря на нуждите на потребителите. Такива например са и капачките „NonSpill” използвани за бутилки от 8, 11 и 19 литра (бутилирани води). Те се състоят от две основни
части – капачка със силиконов пръстен за уплътнение и подвижна малка клапа. Тези капачки
имат обичайно предпазен слив (стикер), който разпечатан веднъж не може повторно да бъде
закрепен за повърхността на капачката.

КАТЕГОРИИ