Калории

14 септември 2022

Потребителите могат да избират между не-калорични, нискокалорични безалкохолни напитки
или обичайни безалкохолни напитки. Не-калорични са напитките – обичайно обозначени или
наречени „light“, “diet” или “zero” – които не съдържат захар и съдържат максимум 4
килокалории на 100 ml. Нискокалорични напитки съдържат между 4 и 20 килокалории на 100 ml.
Обичайната безалкохолна напитка съдържа около 20-40 килокалории на 100 ml.

КАТЕГОРИИ