Изотонични напитки

14 септември 2022

Изотоничните напитки наподобяват баланса на соли и захари, нормално откривани в човешкото
тяло; Повечето от тях са богати на прости въглехидрати (обикновено между 6% и 8%).
Изотоничните напитки бързо заместват течностите и електролитите, изгубени при потене и са
източник на въглехидрати. Подобни напитки са предпочитан избор от мнозинството спортисти –
бегачи на среди и дълги разстояния и отборни спортове.

КАТЕГОРИИ