Интензивни подсладители

14 септември 2022

Интензивните подсладители, известни също като подсладители без калории, изкуствени
подсладители или просто подсладители, се използват да предоставят сладост без калории.
Има много видове интензивни подлсадители включително аспартам, сукралоза, ацесулфам К,
неотам, неохесперидин ДС, цикламат и захарин.
Единствено одобрените подсладители могат да бъдат използвани в храни, вкл. напитки и както
самите те, така и тяхното използване е предмет на продължителни и интензивни процедура по
оценяване преди да се предостави одобрение. Преди даден подсладител да се добави към
списъка на разрешените подсладители трябва също така да е удостоверена и ползата за
потребителя. Веднъж одобрени за използване подсладителите, както и всички останали
добавки, получили разрешение да бъдат влагани в храни, са обект на системни преоценки за
безопасност.
В ЕС Европейският орган за безопасност на храните предоставя научна оценка за всички добавки,
включително за подсладителите. Оценка за тяхната безопасност се извършва също от
многобройни национални и интернационални органи за безопасност на храните, включително
Американска агенция по храните и лекарствата (FDA), Съвместният експертен комитет по
хранителните добавки (JECFA), Световната здравна организация и Организацията по прехрана и
земеделие (FAO), както и регулаторните агенции в много страни по света.

Интензивните подсладители и безалкохолните напитки

Интензивните подсладители се използват в нискокалоричните безалкохолни напитки и в
напитките с „нула“ калории, с цел да предоставят сладост без калории.
Безалкохолните напитки подсладени с интензивни подсладители могат и доказано играят роля
за подпомагане на хората да управляват своя прием на калории като част от разумен и
здравословен начин на живот. Около 40% от продажбите на безалкохолни напитки в ЕС са в
категорията без- или нискокалорични. За България този процент е още по-висок: 74% от
безалкохолните напитки, предлагани на българския пазар* са ниско калорични или без калории.
(*Данни за потреблението на безалкохолни напитки за 2016 година, АПБНБ)
Безалкохолната индустрия непрестанно се стреми да увеличава разнообразието в предлаганите
напитки чрез разработване на алтернативни продукти, използвайки нови подсладители, за да
удовлетворява изискванията на потребителите за отличен вкус, натуралност и ниска
калоричност. Нови подсладители могат да бъдат използвани единствено след обстойно
проучване, научна оценка, доказана безвредност и получаване на одобрение от Европейската
комисия (ЕК), основано на становище на европейския орган за безопасност на храните. Стевията
е пример за нов подсладител, който въз основа на оценка от Европейския орган за безопасност
на храните (EFSA) относно употребата му в храни в рамките на ЕС получи и официално
законодателно одобрение от европейските институции и включване в списъка на разрешените
подсладители. Временно одобрение преди това решение беше предоставено от Франция, но
използването на който и да е подсладител изисква регулаторно решение на европейско ниво и
задължително потвърдена безвредност на база на независимо научно становище на EFSA.

КАТЕГОРИИ