Хранителни профили

14 септември 2022

Принципът на балансираното хранене и активния начин на живот е в основата на
общоевропейската, респективно и на националната, политика за хранителните профили -
заложени в Бялата книга на Европейската Комисия относно Стратегията за Европа по отношение
на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването,
публикувана през м.май, 2007 г. Той е и в основата на Платформата на Европейската комисия за
действия относно хранителния режим, физическата активност и здравето, обединяваща
правителства, индустрия, академичните среди и други в развиването на мерки в помощ на
подобряването на хранителния режим на европейските граждани и по-активен начин на живот.
Всепризнат факт е, че няма конкретна храна или категория храни в хранителния режим, която да
причинява покачване на теглото. Също така е всепризнато, че не само хранителният режим е
определящ за повишаване на килограмите и че затлъстяването е състояние с множество
допринасящи за това фактори. По тази причина, ние не сме убедени, че забраната за хранителни
претенции за отделни храни или категории храни ще има значително негативно въздействие
върху решаването на проблема.

Хранителните профили и безалкохолните напитки

Мнението на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) относно хранителните
профили потвърждава важната роля на безалкохолните напитки за хидратацията. Нашата
индустрия предлага широка гама напитки, включително такива без или с ниско съдържание на
захар, като и напитки на основата на плодовите сокове и бутилирани води. Нискокалоричните
продукти претърпяха значителен ръст в последните 15 години и те допринасят за един
балансиран хранителен режим и помагат за намаляване цялостното енергийно съдържание в
хранителния режим.

КАТЕГОРИИ