Хипотонични напитки:

14 септември 2022

Хипотоничните спортни напитки имат по-ниско ниво на въглехидрати отколкото изотоничните
напитки. Те могат бързо да заместят течностите, изгубени при потене. Те са предпочитани от
спортисти, като гимнастици или жокеи, където поддържането на нивото на течностите следва да
не е обвързано с прием на допълнителни въглехидрати

КАТЕГОРИИ