Безалкохолна напитка

14 септември 2022

Дадена напитка се нарича „безалкохолна“ („soft drink“), за да се разграничава от така наричаните
„твърди“ напитки или „твърд алкохол“. В исторически план, „твърда“ напитка е била тази, която
е била дестилирана – напр. уиски или джин, за разлика от виното, пивото или сайдера.
Критериите за това какво точно се включва в категорията безалкохолни напитки, варира от
държава до държава. Студените чайове обичайно се класифицират като безалкохолни напитки.
Общо прието е терминът да не включва напитки, в чийто състав присъства мляко или млечни
продукти, като например млечните шейкове, както и топли напитки като горещ шоколад, кафе,
чай.

КАТЕГОРИИ