АПБНБ в подкрепа на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“

18 октомври 2023

АПБНБ в подкрепа на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“, който успя да спести на природата 83 600 кг. отпадъци и ангажира над 350 000 граждани

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) бе сред партньорите на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“, организиран от Сдружение „BG Бъди активен“, и почетен гост на церемонията по награждаването на най-отличилите се общини. Надпревара бе част от дейностите по кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, чийто активен и основен партньор е Асоциацията.

„Бих искала да отправя искрена благодарност към целия екип на Сдружение „BG Бъди активен“, към всички доброволци, участващи в мрежата, към всички кметове и екипи на местната власт, които вече са част от инициативата и да поканя тези, които все още не са го направили - да се присъединят. Основен ангажимент на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е това да продължим да следваме общата ни визия за по-добро бъдеще - за нас и нашите деца, спестявайки ресурсите на планетата, помагайки да живеем в чиста среда и едновременно с това да работим за икономиката и хората на България. Амбицирани сме и работим да реализираме мащабния за страната ни проект, а именно изграждането на Национална депозитна система за нашите опаковки с визия, която да обезпечи постигането на тези цели“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ , по време на церемонията по награждаване на най-активните в конкурса общини.

В рамките на 7 месеца над 20 общини от страната се включиха активно в съревноваването за титлата Община #БезОтпадъци. С каузата, част от кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, се ангажираха над 350 000 граждани, които успяха да съберат 83 600 кг. отпадъци. Благодарение на инициативата десетки общини активно работиха за ангажирането на гражданите, бизнеса и НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране, чрез организиране на разнообразни кампании, събития и дейности за събиране на отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването.

От началото на кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ от 2019 г. до сега са спестени на природата над 400 тона отпадъци. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България  е съмишленик и отговорен партньор в реализирането на каузата, следвайки твърдо убеждението си, че 100% рециклируемите опаковки, използвани от индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води, са ценен ресурс, който не бива да бъде пропилян или превръщан в генератор на замърсяване, ако бъде изхвърлян неправилно в природата.„Устойчивостта е водещ фактор в стратегиите за развитие на компаниите от бранша, като тук се включват и използваните за нашите продукти опаковки. И това се отнася не само за големите мултинационални компании, но и за малките и средните български производители, членове на нашата Асоциация.  Ние сме лидери в устойчивостта, като всички използвани от нас опаковки, от пластмаса, стъкло и алуминий са 100% рециклируеми. Нашите амбиции обаче са да надградим тези постижения и да направим опаковките си напълно кръгови, т.е. всяка една опаковка след консумирането на напитки, които всички обичаме, да бъде събрана, рециклирана и да се превърне в нова такава“, коментира по време на церемонията Жана Величкова, в отговор на зададен въпрос във връзка с дейностите на индустрията в посока разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

КАТЕГОРИИ